Het bestuur
Jeroen Hoep Voorzitter
Nico de Danschutter Secretaris
Theun van der Have Penningmeester
Peter Klink Lid (belast met technische zaken)
Wim Wenning Lid